Cod deontologic Unic

1. JURNALISTUL SI MASS-MEDIA
1.1 Jurnalistul este persoana care se ocupa de colectarea, fotografierea, inregistrarea, redactarea, editarea sau publicarea de informatii referitoare la evenimente locale, nationale, internationale de interes public, cu scopul diseminarii publice, castigndu-si traiul in proportie semnificativa din aceasta activitate.
1.2. Jurnalistul isi va exercita profesia in scopul servirii interesului public, conform propriei sale constiinte si in acord cu principiile prevazute de normele profesionale si prezentul Cod Deontologic.
1.3. in acceptiunea acestui cod, mass-media reprezinta totalitatea mijloacelor de informare in masa indiferent de platforma tehnologica, infiintate si administrate in acest scop.

2. INTEGRITATE

2.1. Jurnalistul este dator sa semnaleze neglijenta, injustitia si abuzul de orice fel.
2.2 Jurnalistul are dreptul de a fi informat, la angajare, asupra politicii editoriale a institutiei mass media.
2.3. Jurnalistul are dreptul de a se opune cenzurii de orice fel.
2.4. Jurnalistul are dreptul la clauza de constiinta. El are libertatea de a refuza orice demers jurnalistic impotriva principiilor eticii jurnalistice sau a propriilor convingeri. Aceasta libertate deriva din obligatia jurnalistului de a informa publicul cu buna-credinta.
2.5. Implicarea jurnalistului in orice negocieri privind vanzarea de spatiu publicitar sau atragerea de sponsorizari este interzisa.

3. CONFLICTE DE INTERESE
3.1. Jurnalistul va evita sa se afle intr-o situatie de conflict de interese. Institutiile mass media vor asigura jurnalistului un mediu de lucru in care se practica o separare totala a activitatilor jurnalistice de cele economice.
3.2. Pentru a evita conflictele de interese, se recomanda ca jurnalistul sa nu fie membru al vreunui partid politic.
3.3. Jurnalistului ii este interzis sa fie informator sau ofiter acoperit al unui serviciu secret.
3.4. Jurnalistul trebuie sa depuna anual o declaratie de interese la conducerea institutiilor mass-media la care este angajat sau cu care colaboreaza. Se recomanda ca mass-media sa faca publice online respectivele declaratii. Jurnalistul poate decide unilateral sa isi faca publica declaratia de interese pe site-ul unei organizatii profesionale.

4. CADOURI, SPONSORIZĂRI SI ALTE BENEFICII
4.1. Folosirea statutului de jurnalist si a informatiilor obtinute in exercitarea meseriei pentru a obtine beneficii personale sau in favoarea unor terte parti este inacceptabila si constituie o grava incalcare a normelor deontologice.
4.2. Jurnalistul nu va accepta cadouri in bani, in natura sau orice alte avantaje care ii sunt oferite pentru influentarea actului jurnalistic. Se permite acceptarea de materiale promotionale sau a altor obiecte cu valoare simbolica. Daca un jurnalist participa la deplasari in interes de serviciu la care a fost invitat, va face publica modalitatea de finantare a deplasarii.
4.3. In exercitarea profesiei si in relatiile pe care le intretine cu autoritatile publice sau cu diverse persoane juridice de drept privat (societati comerciale, fundatii, asociatii, partide, etc), jurnalistului ii sunt interzise intelegeri care ar putea afecta impartialitatea sau independenta sa.

5. CORECTITUDINE
5.1. Jurnalistul care distorsioneaza intentionat informatia, care face acuzatii nefondate, plagiaza, foloseste fara drept fotografii sau inregistrari audio-video sau defaimeaza savrseste abateri profesionale de maxima gravitate.
5.2. Jurnalistul va atribui citatele cu acuratete. Citatele trebuie sa fie exacte, iar in cazul citarii partiale, jurnalistul are obligatia de a nu denatura mesajul persoanei citate.
5.3. In spiritul corectei informari a publicului, in cazul autorilor de produse jurnalistice care nu detin statutul de jurnalisti profesionisti, se impune precizarea statutului acestora.
5.4. Este obligatorie separarea clars a produselor jurnalistice de cele realizate in scop publicitar. Materialele in scop publicitar vor fi marcate distinct si vor fi prezentate astfel inct sa nu poata fi confundate cu cele jurnalistice.

6. VERIFICAREA INFORMATIILOR
6.1. Jurnalistul va face demersuri rezonabile pentru a verifica informatiile inainte de a le publica. Informatiile false sau cele despre care jurnalistul are motive temeinice sa creada ca sunt false nu vor fi publicate.

7. RECTIFICAREA ERORILOR
7.1. Jurnalistul are datoria de a corecta cu promptitudine orice eroare semnificativa aparuta in materialele publicate.
7.2. Dreptul la replica se acorda atunci cnd cererea este apreciata ca fiind indreptatita si rezonabila. Dreptul la replica se publica in conditii similare cu materialul jurnalistic vizat, in cel mai scurt timp posibil. Dreptul la replica poate fi solicitat in termen de 30 de zile calendaristice de la aparitia produsului jurnalistic.

8. SEPARAREA FAPTELOR DE OPINII
8.1. In relatarea faptelor si a opiniilor, jurnalistul va actiona cu buna-credinta.
8.2. Jurnalistul nu are dreptul sa prezinte opinii drept fapte. Jurnalistul va face demersuri rezonabile pentru a separa faptele de opinii.
8.3. Jurnalistul trebuie sa exprime opinii pe o baza factuala.

9. VIATA PRIVATA
9.1. Jurnalistul este dator sa respecte dreptul la viata privata si demnitatea persoanelor (inclusiv aspectele care tin de familie, domiciliu si corespondenta).
9.2. Amestecul in viata privata este permis numai atunci cand interesul public prevaleaza in fata protectiei imaginii persoanei. In astfel de cazuri, ii este permis jurnalistului sa prezinte public fapte si informatii care privesc viata privata.

10. PROTECTIA VICTIMELOR
10.1. Identitatea victimelor accidentelor, calamitatilor, infractiunilor, cu precadere cele ale agresiunilor sexuale, nu trebuie sa fie dezvaluita, cu exceptia situatiei in care exista acordul acestora sau al familiei (cand persoana nu este in masura sa-si dea acordul) sau cand prevaleaza interesul public. De acelasi regim de protectie a identitatii beneficiaza si persoanele defavorizate (bolnavi, persoane cu dizabilitati, refugiati, etc.).

11. PROTECTIA MINORILOR
11.1. Jurnalistul va proteja identitatea minorilor implicati in evenimente cu conotatie negativa (accidente, infractiuni, dispute familiale, sinucideri, etc), inclusiv ca martori. In acest sens, inregistrarile video si fotografiile vor fi modificate pentru protejarea identitatii minorilor.
11.2. Fac exceptie situatiile in care interesul public cere ca minorii sa fie identificati. De asemenea, fac exceptie cazurile in care jurnalistul actioneaza, cu acordul parintilor sau tutorilor, in interesul superior al minorului.

12. DETALIEREA ELEMENTELOR MORBIDE
12.1. Jurnalistul va evita descrierea detaliate de tehnici si metode infractionale, tehnici suicidale, vicii si nu va utiliza imagini violente si alte elemente morbide. De asemenea, jurnalistul va evita sa provoace, sa promoveze si sa dezvolte subiecte de presa pe marginea unor evenimente morbide. Infractiunile, crimele, terorismul, precum si alte activitati crude si inumane nu trebuie incurajate sau prezentate intr-un mod pozitiv.

13. DISCRIMINAREA

13.1. Jurnalistul este dator sa nu discrimineze si sa nu instige la ura si violenta. Se vor mentiona rasa, nationalitatea sau apartenenta la o anumita comunitate (religioasa, etnica, lingvistica, sexuala, etc) numai in cazurile in care informatia este relevanta in cadrul subiectului tratat.

14. PREZUMTIA DE NEVINOVATIE
14.1. Jurnalistul este dator sa respecte prezumtia de nevinovatie, astfel inct niciun individ nu va fi prezentat drept faptuitor pana cand o instanta juridica nu se va fi pronuntat, printr-o decizie definitiva si irevocabila.
14.2. Nu se vor aduce acuzatii fara sa se ofere posibilitatea celui invinuit si sa-si exprime punctul de vedere. In cazul unor pareri divergente, jurnalistul va da publicitatii punctele de vedere ale tuturor partilori implicate.
15. PROTECTIA SURSELOR
15.1. Jurnalistul are obligatia de a pastra confidentialitatea surselor in cazul in care acestea solicita acest lucru, dar si in cazul in care dezvaluirea identitatii surselor le poate pune in pericol viata, integritatea fizica si psihica sau locul de munca.
15.2. Protectia secretului profesional si a confidentialitatii surselor este in egala masura un drept si o obligatie al jurnalistului.

16. TEHNICI SPECIALE DE COLECTARE A INFORMATIILOR
16.1. Ca regula generala, jurnalistul va obtine informatii in mod deschis si transparent. Folosirea tehnicilor speciale de investigatie jurnalistica este justificata atunci cand exista un interes public si cand informatiile nu pot fi obtinute prin alte mijloace.
16.2. Utilizarea tehnicilor speciale de investigatie trebuie sa fie mentionata explicit in momentul publicarii informatiilor.